Logo Pronatura

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości:

Miasto:

Ulica i numer:

Logo Czysta Bydgoszcz
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2021 roku
Miesiąc Odpady zmieszane Papier Metale i tworzywa sztuczne Szkło Odpady Bio Odpady wielkogabarytowe
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. „podatek śmieciowy") wnoszonej przez właściciela nieruchomości zamieszkanej. są przyjmowane od mieszkańców z terenu Miasta Bydgoszczy. PSZOK-i czynne są codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Warunkiem przyjęcia odpadów jest: okazanie przez osobę dostarczającą odpady dokumentu potwierdzającego jej tożsamość; okazanie jednego z rachunków potwierdzających dokonywanie opłat za media w lokalu, z którego pochodzą odpady (woda, prąd, gaz) lub okazanie dokumentu potwierdzającego naliczenie tzw. „opłaty śmieciowej” za lokal, z którego pochodzą odpady, wystawiony przez spółdzielnię, zarządcę lub właściciela budynku wielomieszkaniowego (np. dokument pn. „Wymiar opłat”); podpisanie oświadczenia o pochodzeniu odpadów; w przypadku zlecenia dostarczenia odpadów do PSZOK, przekazanie Operatorowi PSZOK upoważnienia od mieszkańca lokalu, z którego pochodzą odpady komunalne.
Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 43 – tel. 52 506 59 23, ul. Jasiniecka 7a - tel. 52 506 59 24, ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25.
Biuro Obsługi Klienta ul. Wojska Polskiego 48 Godziny pracy: poniedziałek 7.30 - 15.30 wtorek 7.30 - 17.00 środa 7.30 - 15.30 czwartek 7.30 - 15.30 piątek 7.30 - 14.00 Infolinia: 52 522 22 88 e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl